TARHAN Ailesinin Soy Ağacı

Sağlıkta yenilikçi ve girişimci bir örnek olarak sağlık teknolojileri: Nöropsikiyatri pratiğinde “NP Modeli”

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan GOSBTEKNOPARK Dergisinde Nöropsikiyatri pratiğinde NP modelini kaleme aldı.

Sağlıkta yenilikçi ve girişimci bir örnek olarak sağlık teknolojileri: Nöropsikiyatri pratiğinde “NP Modeli”

Bilim kurgu filmlerinde adı geçen zihin okuma, tuşlarla insanı yönetme söylemlerinin gerçekleşme belirtileri gösterdiği günümüzde insan zihni, nörokuantoloji ve enerji tabanlı evren güncel tanı ve tedavi pratiğinde ARGE değeri kazandı.

Teknolojideki gelişmeler sağlık alanında önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. Bu durumda teşhis ve tedavi imkânlarını daha hızlı ve etkin kılarak güvenilir sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. Dünyada nedenleri hala anlaşılamayan Şizofreni, Otizm, Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklar üzerine araştırmalar ve çalışmalar devam ediyor.

Bizler de hem bu çalışmaları takip ediyor hem de bu çalışmalara nasıl katkı sağlayabileceğimizi düşünüyorduk. “Bilim” üretmenin güçlü olmanın ilk şartı olduğunu kabul ederek özellikle hastalıkların teşhis ve tedavisine yönelik çalışmalara devam etmek yeniliklere girmeyi zamanın ruhu bize emrediyordu.

Sağlıkta yenilikçi ve girişimci bir örnek olarak sağlık teknolojileri: Nöropsikiyatri pratiğinde “NP Modeli” 2

“Henüz” Kelimesinin sihirli değeri, nasıl ilerledik?

Kurumsal olarak vurguladığımız ve motto olarak kullandığımız bazı ilkeler bizi daha çok teknoloji kullanmaya yönlendirdi.


1- Hekim olarak tedaviye dirençli olgular karşısında “benden bu kadar” demek yerine “Henüz tedavi edemedim ama bu hastalığın tedavisinde henüz benim bilmediğim bir tedavi yöntemi vardır” demek temel ilkemiz oldu.

2- “Hastaya zarar vermenin yollarından birisi de hastayı tedavisiz bırakmaktır” ilkesi ile zora talip olarak hastalarımız adına onları tedavi etmek için mücadeleye girdik.

3- “Hekim sadece yapılan tedavilerden değil yapılmayan tedavilerden de sorumludur” anlayışıyla vicdanımızın sesini dinledik. Dünyanın neresinde ne yeni yöntem varsa araştırdık. Hastamızın sağlık vekaletini ve sorumluluğunu almanın yükünü omuzlarımızda hissettik.

Kazanımlarımızı aynı alanda geri dönüşümü olan bir yatırım olarak değerlendirdik. Böylece Nöropsikiyatride sağlık teknolojilerinde ilklerin öncüsü olduk.

Sağlıkta yenilikçi ve girişimci bir örnek olarak sağlık teknolojileri: Nöropsikiyatri pratiğinde “NP Modeli” 3

Farmakogenetik ve TDM Laboratuvarı

Farmakogenetik laboratuvarı kurarak “Kişiye Özel Tedavi” ekolünü kendi alanımızda ilk olarak başlattık. Hastalarımızın doğru ilaç tedavisini bulmak için genetik taramayı Türkiye’de başlatmış olduk. Kullandığımız PCR tekniği COVID-19 tanısında da kullanıldığı için hastanemiz salgının ilk günlerinden itibaren, Pandemi hastanesi olarak Sağlık Bakanlığınca ilan edildi.

Ayrıca genetik polimorfizmin ön tanısı özelliği olan, hızlı ve güçlü tedavide önemli olan LCMSMS cihaz analiz sistemi ile  psikotrop ilaç kan düzeylerinin ‘Therapeutic Drug Monitoring (TDM)’ ölçümünü 11 yıldır rutin olarak devam ettiriyoruz.

 Sağlıkta yenilikçi ve girişimci bir örnek olarak sağlık teknolojileri: Nöropsikiyatri pratiğinde “NP Modeli” 4

İleri Toksikoloji, doğrulama Laboratuvarı

Aynı zamanda İSTKA projesi ile kurduğumuz ‘ileri toksikoloji doğrulama laboratuvarı’ ile uyuşturucu maddelerin kanıt değeri en yüksek kan idrar ölçümlerini rutin uygulamada 2013 yılında başlattık.

Nöromodülasyon Merkezi

NPİSTANBUL Beyin hastanesi bünyesinde aktif olarak çalışan ve günlük tedavi pratiğinde yoğun kullanılan EKT (Ultra rapid), tTMU (rTMS), dTMS (derin TMU), tDCS, CES…vb yöntemleri nöropsikiyatri pratiğinde uygulanmaktadır. Sistemler 2003 yılından beri kullanılmakta olup kazanılan deneyimler literatüre katkı amacı ile SCI’li dergilerde yayınlanmıştır.

Sağlıkta yenilikçi ve girişimci bir örnek olarak sağlık teknolojileri: Nöropsikiyatri pratiğinde “NP Modeli” 5

ARGE odaklarımız olarak Akıllı teknolojiler, BCI, VR, AR ve Yapay Zekâ 

Birey ve toplum ruh sağlığını önemseyen bir kurum olarak koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini önceliğimiz olarak kabul ediyor, çocuk-ergenden yetişkin ve yaşlılara kadar her yaş grubu için bağımlılık başta olmak üzere beyin, psikiyatri, nöroloji ve ruh sağlığı alanında çalışmalar yürütüyoruz. Beyin fonksiyonlarını ölçerek tedavi, düşünce odaklı tıp gibi yeni yaklaşımlarında öncü çalışmalara ihtiyaç vardır. Nöroteknoloji ile Beyin bilgisayar ara yüzlerinin, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının tanı ve tedavi pratiğine bu kadar girmesi hayal bile edilemezdi. Bugün Araştırma ve Uygulama Merkezleri olarak Mühendislik, Sağlık, Genetik ve Nörobilimi multididpliner çalıştırmanın güzel örneğini vermeye devam ediyoruz.

Sağlık teknolojisindeki yeni ürünlerin tanı ve tedaviyi güçlendirmesi 

Sağlık teknolojisi alanındaki tüm gelişmeleri takip etmeyi ve bunları kullanmayı ülkemize karşı yerine getirmek bir sağlıkçının ihmal edilmemesi gereken özelliği olmalıdır.

Üsküdar Üniversitesi ve uygulama ortağı NPİSTANBUL Beyin Hastanesi olarak bilimde ve tıp dünyasındaki tüm gelişmeleri yakından takip ederek hayata geçirmeye gayret ediyor, insanlarımızın ve toplumun ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerini yerine getirmek için çaba gösteriyoruz.

Beyin Fonksiyonlarını ölçerek tanı ve tedavi konsepti

Bir şeker hastasının tedavisi sürerken idrar veya kanda şeker düzeyini ölçmeden yapılan tedavide isabet oranı çok düşüktür. Aynı biçimde nöropsikiyatrik hastalıklarda biyolojik belirteç ve biyolojik kanıt, tanı ve tedavinin doğruluğunu anlamlı bir şekilde yükseltecekti. Nörobilimdeki çığır açan teknoloji bu konuda ciddi yöntemler geliştirdi. Dünyayı takip etmenin avantajları ile yenilikçi ve girişimci adımlar atmaya karar verdik.

Ülkemizde sağlık alanında önemli gelişme ve girişimlerin öncüsü olmak için çalıştık. 22 yıl önce 1998 yılında ABD ile eş zamanlı olarak standart EEG'yi beyin haritalaması özellikleri ilavesiyle kullanmaya başladık. Aynı yıl ‘Neurobiofeedback’, bilgisayarlı klinik testler ve bilgisayarlı eğitim modüllerini tanı ve tedavi programlarına ilave ettik. Alzheimer hastalığının erken tanı tedavisi ve Çocuk Psikiyatrisinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tedavisinde yardımcı tanı tedavi teknolojilerini kullanmaya başladık. FDA 2013 yılında QEEG’nin biyolojik belirteç değerini DEHB’nda onayladı. Viyana Test ve rehabilitasyon sistemini 1998 yılından itibaren verimli bir şeklide kullanıyoruz.

Sanal Tedaviler

Sanal Gerçeklik (VR)  tedavileri,  Telepsikiyatri ve Teleterapiler için özel yazılım geliştirerek yıllardır çevrimiçi tedavileri günlük pratiğimize eklemiştik. Covid-19 Pandemisi ile bu alt yapıyı geliştirdik. Yeni seçenekler psikiyatri tedavi pratiğinde hekimlerin elini çok kolaylaştırdı. Ekibimizde olan güçlü yazılım ekibi aktif olarak sistemi geliştirmeye devam etmektedir.

Koruyucu Nörobilim veya Beyin Check-Up (Kontrol Taraması)

Kalp için kontrol taraması yapılması erken tanı ve önleyici tıp için çok değerli bilgiler veriyordu. Nöropsikiyatrik hastalıklar için de hedef organ beyin olduğuna göre, bunun içinde kontrol taraması önemli idi. 1999 yılında NPİSTANBUL Beyin Hastanesinin temellerini oluşturan Memory Centers of America'nın Türkiye Şubesinde Türkiye'de ilk "Beyin Check-Up"ı programı başladı. Bu merkez, psikiyatride yeni tedavi yöntemlerini uzman kadrosuyla etkin biçimde sundu ve bugün Üsküdar Üniversitesi bünyesinde NP Feneryolu Tıp Merkezi adıyla hizmet vermeye devam ediyor. "Beyin fonksiyonlarını ölçerek tedavi" ve "Düşünce odaklı tıp" gibi yeni yaklaşımların Türkiye'de öncülüğünü yaptı. Nöroloji, Psikiyatri, Psikoloji birlikteliğini gerçekleştirerek tanıdan tedaviye multidisipliner yaklaşımı Türkiye'ye taşıdı. Stres odaklı veya Unutkanlık odaklı beyin Kontrol Taraması yani “Check-Up” protokolları nöropsikiyatride biyolojik ölçeklerin teknolojik destekle kullanılması kolaylığını sağladı.

Sağlık teknolojilerinin takipçisi olmak

22 yıllık yolculuğumuzun her durağında sağlık alanındaki yenilikleri takip etmeye bu alanda yatırımlarımızı güçlendirmeye gayret gösterdik. NPİSTANBUL Beyin Hastanesini 2017 yılında yeni binasına taşırken tam donanımlı ameliyathanesi ve yoğun bakım ünitesiyle birlikte dahiliye, nöroşirurji, kardiyoloji, genel cerrahi, KBB gibi uzmanlık alanlarını da ekledik.

Hastanemizin altyapısını teknolojinin son imkânlarıyla yenileyerek bağımlılık, beyin check-up, nöroloji alanlarında yeni teşhis ve tedavi olanaklarını halkımızın hizmetine sunduk. Beyin cerrahisi için A sınıfı ameliyathane ve yoğun bakım servislerine sahibiz.

Kişiye özel tedavilerin önemi

NP Grup 2011 yılında yatırımcı olarak bütün birikimlerini Üsküdar Üniversitesini kurmak için Kurucu Vakfı İnsanı Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı (İDER) aracığı ile bağışlayarak ARGE heyecanını hayata geçirdi. Mühendislik, Sağlık ve Davranış Bilimleri multidisipliner model ile ilk tematik Üniversitesini kurdu.

KİMER (Kişiye Özel Tadaviler Araştırma Uygulama Merkezi) Sadece teşhis ve tedavi değil, laboratuvar hizmetlerinde de öncü çalışmalar yürütmeyi amaçladı. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki alt yapısı ile özellikle kişiye özel tedaviler konusunda çalışmalar yürüten bir kurum olarak bu alanda önemli çalışmalar yapan laboratuvarları hayata geçirdik.

Tanı ve tedavi süreçlerinde Farmakogenetik yaklaşımı (Tedavisel ilaç kan düzeyi izlemi (TDM), Fenotipleme ve Genotipleme benimseyen ve klinikte uygulayan be NP modelini oluşturan Türkiye’deki ilk hastane oldu. Sağlık teknolojileri alanında önemli bir adım atılmış oldu. Bağımlılık Kliniği Araştırma Uygulama Merkezi (NPSUAM) olarak İleri Toksikoloji Doğrulama Laboratuvarı hizmeti sundu.

Kuluçka Merkezi ve Proje Odaklı Yaşam (POY)

ARGE odağı olarak Brainpark’la gelecek vadeden fikirlere destek veriyor. NP modelini günlük pratiğe uygulamanın dışında proje odaklı yaşam (POY) diyebileceğimiz bir yaklaşım her çalışanımız için öncelikli konudur. GOSB yani Gebze organize sanayi bölgesinde Kuluçka merkezi kuruldu.  Genç Beyinler Akademisi araştırma merkezi ile Proje döngüsü eğitimini Proje Kültürü ve Girişimcilik dersini tüm lisans öğrencilerine vererek geleceğin mucidlerini yetiştirmeyi de arzu ettik.

Bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek bilim üretmeyi hedefleyen Üsküdar Üniversitesi bünyesinde kurulan Brainpark, hizmet veren girişimciliği ve ticarileşmeyi destekleyen kuluçka merkezidir. Merkezin ana amacı genç girişimcilere başlangıç desteği vermektir.

Brainpark’la gelecek vadeden fikirlerin belirlenmesi ve bu fikirlerin cesaretlendirilmesi hedeflenmektedir. Genç girişimciler ve öğretim üyeleri Brainpark’a başvurduklarında fikirleri uzman bir ekip tarafından değerlendirilmekte ve ticarileşme potansiyeli olan fikirlere destek verilmektedir.

Temel eleme aşamalarından geçen girişimcilere kuluçka merkezi içerisinde ofis verilerek şirket kurma süreçleri başlatılıyor. Şirketleşme sürecindeki girişimlerin TÜBİTAK ve diğer fonlardan alınacak girişim sermayesi destek projeleri ile ilgili başvuru desteği verilirken; girişimci adaylarına üniversite içinden veya özel sektörden mentör atanarak şirketleşme yolunda tecrübe sahibi kişilerden fikri destek almaları amaçlanıyor.

Sağlıkta yenilikçi ve girişimci bir örnek olarak sağlık teknolojileri: Nöropsikiyatri pratiğinde “NP Modeli” 6

En değerli para birimi ‘Güvenirlilik’tir

Sağlık Teknolojileri kullanarak 3T ile NP Modeli nedir? Özetle Tanı, Tedavi, Takip’in kısaltması olan 3T tekniği ideal tedavinin özeti demektir. NP Modelinde teknolojik yardımı ile ‘Tanı ve tedavi algoritması’ oluşturulmuş, NP Tanı ve Tedavi Protokolları tanımlanmıştır.

Kalite Yönetim Sistemimize kaydedilmiştir. Her şey açık ve şeffaftır. Dijital takip sistemi ile medikal kayıtlarla hasta takibi sistemi kurulmuştur. NP Hastanesi JCI olarak bilinen uluslararası kalite kurulunca 2012 den beri her üç yılda bir denetlenerek sertifikalandırılmaktadır.

Pek çok hastalık için klinik yol haritaları çıkarılmış ve kendi veri tabanımız oluşturulmuştur.

NP Modeli ile yenilikçi, girişimci, değişimci ve sürdürülebilir sağlık politikalarımıza devam etmek istiyoruz, merak edenler bizi yerinde ziyareti edebilirler.

26 Mayıs 2020

Prof. Dr. Nevzat Tarhan
Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü
Psikiyatrist


Kaynak: GOSBTEKNOPARK DERGİSİ YAZ 2020 SAYI:03

Okunma : 1988

 

Haberler

Foto Galeri