TARHAN Ailesinin Soy Ağacı

Prof. Dr. Tarhan: “STK’lara sadece hizmet sunan değil, öncü, değer üreten ve savunucu roller kazandırılacak…”

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, STK'lar Üniversitede Projesi’nin açılışında ‘Sivil Toplum Kuruluşlarında Ekip Ruhunun Önemi’ konulu açılış konferansını verdi. Tarhan, “Türkiye’nin ihtiyacı bu. İnsanlar arasındaki sıcak ilişki olmadan, birlik olmadan, dünyaya karşı ne kadar güçlü bir ses çıkarabiliriz. İçeride birlik olamadan dışarıda birlik olmaz.” dedi.

Prof. Dr. Tarhan: “STK’lara sadece hizmet sunumu değil öncü, değer üreten ve savunucu roller kazandırılacak. STK’lar marka olacak, Türkiye’ye örnek olacak.” 
 

Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Oditoryumunda düzenlenen, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘STK'lar Üniversitede Projesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını Proje Döngüsü Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Nebiye Yaşar, Proje Koordinatör Yardımcısı Uzman Klinik Psikolog Dilara Demiröz, Amasya Dernekler Federasyonu (ADEF) Genel Başkanı Turan Sayar, Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (KASTOB) Başkanı Nevzat Duyar, İBB Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Şube Müdürü Vedat Kara ve Amasya eski Belediye Başkanı Mehmet Sarı yaptı.

“Bu projeyle 3 bin STK’ya ulaşmak istiyoruz”

Proje Döngüsü Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Nebiye Yaşar, sivil toplumun gücüne inandıklarını ifade ederek, projenin ülke adına sivil toplumun gücünü de ifade ettiğini söyledi. Yaşar, ADEF’in bünyesinde bulunduğu KASTOB’un 2 milyon üyesinin olduğunu da dile getirerek, “Bu projeyle 3 bin STK’ya ulaşmak istiyoruz.” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından üniversite bünyesinde kurulan Haydi Tut Elimi Derneği’ne atıfta bulunan Yaşar, “Biz gençlerle yol alıyoruz. Sivil toplumu da gençlerle güçlendiriyoruz.” diye konuştu.

Sessiz İyilikler Platformu’nu kurduklarını ve STK’ları bu platforma davet ettiklerini söyleyen Yaşar, 6 Şubat depremleri sonrası KASTOB’un hemen organize olarak sivil toplumun gücünü gösterdiğini ve 176 prefabrik evin yapımını sağladığını kaydetti. Yaşar, “Marka STK’lar neden olmasın” dedi.

Proje 12 ay sürecek

Proje Koordinatör Yardımcısı Uzman Klinik Psikolog Dilara Demiröz, projenin 12 ay süreceğini söyledi. 
Demiröz, projenin amacının sivil toplum kuruluşlarının etkinliğinin artırılması, saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık ilkeleri ile hizmet kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda bir model oluşturmak, STK'ların markalaşması ve kurumsallaşmasını sağlayarak 'Marka STK'lar' olmalarına katkı sağlamak olduğunu anlattı.

“Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin kaderini değiştireceğiz”

Amasya Dernekler Federasyonu (ADEF) Genel Başkanı Turan Sayar, kurumsallaşma ve markalaşmanın önemine işaret ederek, “Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin kaderini değiştireceğiz.” dedi.

Sayar, bir STK, bir federasyon ve bir üniversitenin ortaklık anlaşması yaptığını ve çalışmaların başladığını anlatarak, tüketen derneklerden olmamak adına “Türkiye’nin artık bir değişime girmek zorunda” olduğunu ifade etti.

176 prefabrik ev Hatay’da tamamlandı

Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (KASTOB) Başkanı Nevzat Duyar, 24 federasyon adına burada bulunduklarını dile getirerek, 176 prefabrik evin Hatay’da tamamlandığını, tayin olan öğretmenlere AFAD tarafından bu evlerin verildiğini söyledi.

İstanbul’da 32 bine yaklaşan STK var

İBB Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Şube Müdürü Vedat Kara, İstanbul’da 32 bine yaklaşan STK olduğunu ifade ederek, “Bu proje hayranlık uyandıran bir proje.” dedi.

‘Nitelikli STK’lar var mı?’nın peşine düştüklerini kaydeden Kara, yerel yönetimlerin ihtiyacı olanlara ulaşabilmesi için STK’larla birlikte çalışması gerektiğini dile getirdi. Kara, üniversitelerle ortak çalışmaların önemine işaret ederek, “Gerek STK, gerek üniversitelerle dayanışmaya hazırız.” dedi.

Derneklerin anayasası…

Amasya eski Belediye Başkanı Mehmet Sarı, projeye atıfta bulunarak, “Derneklerin anayasasını hazırlamışsınız.” dedi. 
Seçimlerden önce derneklerin hatırlanacağını kaydeden Sarı, derneklerin siyasi partilere angaje olmaması gerektiğini söyledi. Sarı, Amasya Tamimi’nin Kurtuluş Savaşı’ndaki önemine vurgu yaptı.

Amasya Tamimi Anadolu’ya büyük bir moral verdi

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan da 'Sivil Toplum Kuruluşlarında Ekip Ruhunun Önemi' konulu açılış konferansını verdi.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden STK üyelerinin katıldığı programda Prof. Dr. Tarhan, Amasya Tamimi’nde yer alan ‘Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.’ sözüne atıfta bulunarak, Amasya’nın Kurtuluş Savaşı’nda kilit taşı görevinde bulunduğunu, bu sözün o dönemde Anadolu’ya büyük bir moral verdiğini hatırlattı. Bu projelerin onların sayesinde yapılabildiğini de dile getiren Tarhan, şunları kaydetti:
“Şu an aynı Kurtuluş Savaşını Gazzeliler yapıyor. Onlar da Kuvayi Milliye hareketi gibi, Kurtuluş Savaşı günlerindeki sıkıntıların benzerini yaşıyorlar. Onlara da Allah gayret ve sabır versin.” 

STK’lar hükümetin ortağı olmalı

1990’lı yıllarda BM tarafından STK’lara bir görev tanımı yapıldığını ve STK’lar hükümetin ortağı olmalı dendiğini ifade eden Tarhan, bireyselleşme olunca lobilerin dünyayı yönettiğini, çoğunlukların ise sürüklendiğini, bu sürüklenme olmaması için örgütlenmenin önemine vurgu yaptı.
İBB’nin ilk defa sivil toplum müdürlüğü kurmasının da çok kıymetli olduğunu kaydeden Tarhan, İçişleri Bakanlığına da konuyu ciddiye aldıkları için teşekkür ettiklerini söyledi.

21. yüzyılın becerisi takım çalışması…

“Bu projelerde adanmışlık ve gönüllülük önemli.” diyen Tarhan, toplumla iş birliği yapan kamu kuruluşlarının STK’larla takım çalışması yapmanın önemli olduğunu, takım çalışmalarının 21. Yüzyıl becerisi olduğunu dile getirdi.

Tarhan, takım çalışmalarının, grup zekasının önemine vurgu yaparak, STK’ların kurumsallaşması gerektiğini ve gizli gücün harekete geçerek ezberlerin bozulmasının önemine dikkat çekti.

Bir şeyleri yaparken farklı metotlar kullanmak gerektiğine de işaret eden Tarhan, yenilikçiliğin zihinsel emek gerektirdiğini dile getirdi.

“Hz. Adem’in elması, Newton’un elması ve Apple’ın elması. Bir de Amasya elması…”

Konuşmasında Newton’un yer çekimini bulmasının sürecini anlatan Prof. Dr. Tarhan, “İnsanlık tarihini 3 elma değiştirdi. Hz. Adem’in elması, Newton’un elması ve Apple’ın elması. Bir de Amasya elması…” diye konuştu. 

'Kafayı ütüleme' sözünün de Amasya’dan çıktığını, su sesleriyle akıl hastalarının iyileştirildiği merkezin de zamanında Amasya’da olduğunu anlatan Tarhan, o dönemde kafaya sıcak tutularak depresyonun tedavi edildiğini söyledi.

Farklı dünya görüşü, aynı amaç, benzer hareket! 

Projelerde ekip çalışmasının çok önemli olduğunu da kaydeden Tarhan, “Ekip çalışmasında ekibin uyumu da gerekiyor. Ekip üyelerinin tutarlılığı gerekiyor. Farklı dünya görüşündeki, siyasi görüşteki insanların aynı amaç için benzer hareket etmesi önemli.” dedi.
Hedef birliği ve yöntem birliğinin önemine, aynı amaç için farklı görüşteki insanların bir araya gelmesinin gerekliliğine de dikkati çeken Tarhan, “Türkiye’nin de ihtiyacı bu. İnsanlar arasındaki sıcak ilişki olmadan, birlik olmadan, dünyaya karşı ne kadar güçlü bir ses çıkarabiliriz. İçeride birlik olamadan dışarıda birlik olmaz.” diye konuştu.

Milli hedefler olmalı

Milli hedeflerin olması gerektiğini de ifade eden Tarhan, tartışmalar olsa bile hedef ortak olunca uzlaşmanın da kolay olacağını kaydetti.
Üniversite kurulurken 4 motto belirlendiğini bunların eleştirilebilirlik, özgürlükçülük, çoğulculuk ve katılımcılık olduğunu anlatan Tarhan, kontrol duygusu yüksek kişilerin takım çalışması yapamayacağını dile getirdi.

İnsanın takım arkadaşına güvenmesi şart olduğunu da ifade eden Tarhan, bu tür çalışmalarda “güven esastır kuşku istisnadır” dedi. 

Bu proje bir maya olacak…

Sosyal sorumluluk projelerinin BM’nin desteklediği projeler olduğunu da belirten Tarhan, bizim kültürümüzde de sadakanın olduğunu dile getirdi. 
Tarhan, “Bu proje bir maya olacak. Arkasından daha güzel projeler olacak. İçişleri Bakanlığı’nın bu projeyi sahiplenmesi kıymetli. Biz üniversite olarak proje döngüsüne uygun olarak projeyi götüreceğiz. Açık, şeffaf bir şekilde. Bir yıl sürecek bir proje. Projenin sonunda bir marka oluşturmak istiyoruz. STK’lara sadece hizmet sunumu değil öncü, değer üreten ve savunucu roller kazandırılacak. STK’lar marka olacak, Türkiye’ye örnek olacak.” dedi.

Toplumsal barış için derneklere büyük görevler düştüğünü de kaydeden Tarhan, STK’ların felsefesine uygun bir şekilde bilimsel sağlamlıkla gittiklerini sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a ADEF Genel Başkanı Turan Sayar tarafından, deprem projelerine katkılarından dolayı plaket sunuldu. Programda proje yönetici ve yürütücülerine plaket takdimlerinin ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. 

TRT sanatçısı da sahne aldı…

TRT Sanatçısı Ferhat Durmuş’un müzik dinletisi ile program sona erdi.
 

Okunma : 488

ÜHA

 

Haberler

Foto Galeri