TARHAN Ailesinin Soy Ağacı

Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dan 21. Yüzyıla Rehber Olacak Bilgelik Serisi…

Kaleme aldığı kitaplarıyla sınırları aşan bir okur kitlesine ulaşan Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dan 21. Yüzyıla rehber olacak iki kitap raflardaki yerini aldı. Timaş Yayınlarından çıkan Bilgelik Psikolojisi - 1 ve Bilgelik Psikolojisi -2 kitaplarıyla Tarhan, bilgeliğin sadece sözde ve soyut bir tavır olarak kalmaması, aksine günlük hayatımızın bir parçası ve yaşam pratiğimizin bir değeri olması gerektiğine dikkat çekiyor. Tarhan bilgelik serisinde 21. yüzyılın en temel değeri olarak gördüğü bilgeliği masaya yatırıyor, yüzyıla çare olacak bir teklif sunuyor.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dan 21. Yüzyıla Rehber Olacak Bilgelik Serisi…

Kaleme aldığı kitapları milyonlar satan, elde edilen gelirleri ise Tarhan Vakfına bağışlanan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü - Yazar, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dan 2022 yılına iki yeni eser.

Timaş Yayınlarından okuyucusuyla buluşan Bilgelik Psikolojisi-1 ve Bilgelik Psikolojisi-2 kitapları raflarda yerini alırken kitaplara ilk günden ilgi ise yoğun oluyor.

Bilgeliğin sadece sözde ve soyut bir tavır olarak kalmaması, aksine günlük hayatımızın bir parçası ve yaşam pratiğimizin bir değeri olması gerektiği düşüncesiyle yola çıkan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Bilgelik Psikolojisi 1-2 adını verdiği iki eserle 21. yüzyılın en temel değeri olarak gördüğü bilgeliği etraflıca masaya yatırıyor.

Yaratılış ve Evrim ikilemi kanıta dayalı irdeleniyor…

Tarhan, “Rasyonel İnanç, Spinoza’nın Yanılgısı ve Evrimin Evrimi” alt başlığını taşıyan Bilgelik Psikolojisi 1 kuantum sonrası dönemde bilimin ulaştığı veriler ışığında inancın rasyonel akılla nasıl da ortak temellere dayandığını aktarırken, Higgs Bozonu-Tanrı Parçacığı tezinin bilimsel temelini, Yaratılış ve Evrim ikilemi gibi konular eşliğinde bugün gelinen noktada bilimin yaratılışı hesaba katmasının bilimsel etik açısından bir zorunluluğa dönüştüğünü kanıta dayalı verilerle ortaya koyuyor.

Bilgelik öğretisinin kökenine iniliyor…

“İyi, Doğru ve Güzeli Bulma Sanatı” alt başlığını verdiği Bilgelik Psikolojisi - 2 kitabında ise Tarhan, Batı’nın Pozitif Psikoloji olarak tanımladığı bilgelik öğretisinin orijinal kökenlerine atıfta bulunarak ego-ben kavramlarına bilgelik temelli bir bakış getiriyor. Bilgeliğin dinamiklerine, aile, toplum ve liderlik konuları özelinde pratik hayata aktarılmasına ve tasavvufla bağına dair kapsamlı bilgiler sunuyor.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dan 21. Yüzyıla Rehber Olacak Bilgelik Serisi… 2

Yüzyıla çare olacak teklif sunuyor…

Küresel ölçekte bir pandeminin hüküm sürdüğü gezegenimize adalet ve barışın hakim olması için, aklın rehberliğinde, vicdan ve hesap verebilirlik kavramlarının eşliğinde bir bilgelik paradigmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan yazar Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Bilgelik Psikolojisi serisinde teori ve pratiği bir araya getirerek yüzyılımıza çare olabilecek bir teklif sunuyor.

Küresel barış ve adalet için bilgelik şart!

Türkiye'de psikiyatri dünyasına nörobilim alanında yaşanan gelişmeleri ilk aktaran isimlerden biri olan Nevzat Tarhan, bu kitapta bilimin son gelişmeleri ışığında içinde bulunduğumuz yüzyılın en temel ihtiyacı olan bilgeliğin izini sürüyor. Küresel adalet ve barış için bilgeliğin şart olduğunu ileri süren Tarhan, özellikle kuantum sonrası dönemde bilimin sunduğu verilerle Yaradılış teorisi arasındaki benzerlikleri göstererek akılla kalbi bir araya getiren bir bilgelik anlayışına nasıl ulaşılabileceğine dair kanıta dayalı öneriler sunuyor.

İyi, doğru ve güzeli bulma sanatı bilgelik…

“Din bilimleri ile fen bilimlerinin sentezi mümkün mü?” sorusuna cevap mahiyetinde bir bölümle açılan kitapta, tanrısız bir etik anlayışını ileri süren Spinoza ile ilgili bir değerlendirme, beyin ve ruhsal deneyimler, bilimin yaratılışı hesaba katması, Higgs Bozonu-Tanrı Parçacığı tezinin bilimsel temeli, Yaratılış ve Evrim ikilemi gibi nispeten zor konularla devam ediyor. Bilgeliği; iyi, doğru ve güzeli bulma sanatı olarak tarif eden yazar, çalışmayı tamamlayıcı mahiyetteki ikinci kitapta da nasıl karar verdiğimizin ve kontrol duygumuzu nasıl yöneteceğimizin, iç ve dış kontrolü sağlama becerilerimizle bilimsel birikimlerin, iyi-doğru-güzel paradigmasının “İyilik Bilimi” olarak ortaya çıkışının ve bilgelik öğretilerinin analizini yapıyor. İkisi bir arada okunduğunda bilimsel verilerin ışığında kanıta dayalı bir bilgelik öğretisi ortaya çıkıyor.

Okunma : 2458

ÜHA

 

İlgili

18 Mayıs 2018
"Kişisel Haberler" içerisinde
30 Mart 2013
"Kişisel Haberler" içerisinde
04 Nisan 2023
"Kişisel Haberler" içerisinde

Haberler

Foto Galeri