TARHAN Ailesinin Soy Ağacı

Prof. Dr. Nevzat Tarhan sağlıkta en büyük sorun “Güven ve koordinasyonsuzluk”

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan ‘Sağlık’ temasıyla İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Liderler Zirvesinde ‘Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Beklentiler ve Çözüm Önerileri’ başlığında önemli değerlendirmelerde bulundu. Sağlık sorunlarının etraflıca ele alındığı toplantıda Tarhan, sağlık alanında yaşanan en büyük sorunu güven ve koordinasyonsuzluk olarak niteledi. Tarhan'ın görüşleri çıkarılan dergide de yayımlandı.

Tarhan katıldığı Zirvede şunları kaydetti:

“Psikiyatri uzmanıyım. Bu kurumdan yani Cerrahpaşa’dan mezunum. Şunu söyle¬mek istiyorum, gerçekten güzel konular konuşuldu. Epeyce de not aldım. Buradaki pay¬laşımlardan faydalanacağız muhakkak. Bence en önemli ve öncelikli konu hem sağlık turizminde hem de diğer sağlık alanlarında en büyük sorun nedir sorusunun cevabında yatıyor. Birincisi ilk konuşmalarda Alper Cihan Hocamın söylediği güven, şu anda sağlık turizmi ve Türkiye'deki sağlık hareketliliğini en çok etkileyen şey güven konusunda hekimlerin kendini rahat hissetmemesi, sık yer değiştirmesi veya yurt dışına gitmesi, geleceğini güvende his¬setmemesi. Bu önemli bir risk. Kurumsal bağlılık çalışmalarında birinci sırada kişilerin işini sevme¬si ve işinde değerli hissetmesi, ikinci sırada gele¬ceğini güvende hissetmesi, üçüncü sırada aldığı ücret geliyor. Kısacası burada konu “duygusal" değil. İyi sağlık hizmeti iyi hekimlerle olur. He¬ kimleri sistemin içinde tutamayan bir yapı, mer¬diven altı sağlık hizmetlerine neden olur. Sağlıkta çok iyi durumda olan “Marka değerimiz" zarar görür. Türkiye'nin küresel rekabetteki marka de-ğeri için Ticaret Bakanlığı çırpmıyor.

İkinci önemli konu, Ankara'da bürokraside çok fazla koordinasyonsuzluk olması. Çözüm üretmek çok zorlaştı. Her şey yukarılara havale edi¬liyor. Hekimlerinin yurt dışına gitmesi, beşeri sermaye kaybıdır. Hekimler büyük ölçüde Tür¬kiye'de geleceğini güvende hissetmiyor. Kovid döneminde Üsküdar Üniversitesi olarak aşağı yu¬karı 6 bin 800 kişi üzerine bir travma sonrası büyüme, travmadan sonra etkilenme ile ilgili bir çalışma yaptık. Bunu yayımladık, kitabı da çıktı. Arala¬rında 800'ün üzerinde sağlıkçı vardı. Katılanlar Türkiye'nin her tarafından oldu. 25 tane yüksek lisans öğrencisi, klinik psikolojide yaptılar ve ora¬ da 800'ü aşkın sağlık çalışanı; en çok Kovidden mi korkuyorsunuz, başka neden korkuyorsunuz, Kovid dolayısıyla en çok endişelendiren nedir so¬rularını yanıtladı. Sağlıkta şiddetten endişelendi¬ler, sağlık turizmi için belki şu anda tehlikeli değil ama sağlıktaki şiddetin göz ardı edilmemesi bura¬ da önemli. Hekimlerin gidişindeki önemli sebep¬lerden birisi de bu. Kendilerini güvende hisset¬miyorlar. Özetle hekimlerin hakkını savunmada sağlık bürokrasisi, kurumlar arası koordinasyon konusunda çok başarılı değil. Basit bir konuyu, git mahkemede hallet diyor.”

Okunma : 538

ÜHA

 

Haberler

Foto Galeri