TARHAN Ailesinin Soy Ağacı

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Eski çağa takılı kalmak bizi bilimin nesnesi yapar”

Üsküdar Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı açılışı, düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, açılış konuşmasında bilim üretmenin önemini vurguladı. Gelenekliliğin güzel fakat gelenekçiliğin sakıncalı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Gelenekçilik insanı geri bırakıyor. Geleneği koruyarak yeni gelenekler oluşturmamız gerekiyor. Teknolojinin bu kadar ön planda olduğu bir çağda eski çağa takılı kalmamız bizi bilimin nesnesi yapar.” dedi. Mesleğinde 50’inci yılı dolduran akademisyenlere plaket takdiminin yapıldığı törende Prof. Dr. İbrahim Öztek, “Dünden Bugüne Dünyada ve Türklerde Tıbbın Sultanları” başlığıyla yeni akademik yılın ilk dersini verdi. Öztek, öğrencilere çok çalışmalarını ve bu ülke için bilim üretmelerini tavsiye etti. Üsküdar Üniversitesi öğrencisi İklim Elçisi Melisa Sarıkaya da konuşmasıyla katıldı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Eski çağa takılı kalmak bizi bilimin nesnesi yapar”

Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi İbn-i Sina Oditoryumu’nda gerçekleştirilen törenin açılış konuşması, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından yapıldı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Eski çağa takılı kalmak bizi bilimin nesnesi yapar” 2

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Gençler ile kıdemli kuşakların bir olduğu, ortak hedefte çalışan üniversite gayretindeyiz”

Şu anda eğitimlerine devam eden 24 bin öğrencileri olduğunu belirterek sözlerine başlayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde 34 bin mezun verdik. Bugün akademik yükseltme alan hocalarımıza cübbe giydireceğiz. Hakimler ve yargıçlar da cübbe giyiyor. Bu cübbelerin iki özelliği var. Cebi ve önünde düğmesi bulunmuyor. Düğmesinin olmaması hak ve hakikatin dışında hiçbir şeyin önünde önlerinin iliklenmemesini ve eğinilmemesini sembolize ediyor. Cebinin olmaması ise yapılan işin menfaat için yapılmaması gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca mesleklerinde 50 yılı dolduran hocalarımıza plaket takdim ediyoruz. Genç kuşaklarla kıdemli kuşakların beraber olduğu ve ortak hedefte çalıştığı bir üniversite olma gayretindeyiz.” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Nobel adayı öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz”

Üniversite olarak vizyonlarının Nobel adayı öğrenciler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Üniversitemize gelip okuyan öğrencilerimiz bu hayali kursunlar diye hep bu vizyonumuzu dile getiriyoruz. Bunu yaparken de yerel olmadan evrensel olamayız diyoruz. Hayatta daha sağlıklı ilerleyebilmemiz için kendi kültürümüzü koruyarak modernleşmeyi başarmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Eski çağa takılı kalmak bizi bilimin nesnesi yapar” 3

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Düşüncede ilerlemenin durmasıyla endüstri devrimini kaçırdık”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bilimin sultanlarından birinin de Fatih Sultan Mehmet olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Biz onu hep fetih sultanı olarak biliyoruz. Semerkand’daki rasathaneyi yapan Uluğ Bey’in öğrencisi Halil Kuşçu’yu İstanbul’a getirterek Tophane’de rasathane yaptırmış. O zamanki çağın ötesinde düşünen biri olarak yeniliklerin de önünü açmış oldu. Zihinsel dönüşüm olmadan bilimsel dönüşüm, bilimsel dönüşüm olmadan da askeri dönüşüm olmuyor. Fatih Sultan Mehmet ciddi bir zihinsel dönüşüm gerçekleştirmiş. Fatih Sultan Mehmet, son derece yeniliklere açıktı ve o dönemin ötesinde tasarımlar yaptırabilecek bir vizyona sahipti. Biz toplum olarak İstanbul’un fethini yeni bir çağ açtı diye biliyoruz. Aslında çağı değiştiren fetih değil topun bulunmasıydı. Topun bulunmasıyla kalelerin yıkılabilir olduğunun anlaşılması orta çağ’daki feodal yapıyı değiştirdi, burjuva sınıfının ortaya çıkmasına sebep oldu. Avrupa’da feodal yapı değişti, zenginleşen bir kitle oluştu ve sosyal yapı dağılmaya başladı. Dünya artık kalelerin bazı güçlülerin sığındığı bir yer olmaktan çıktığını görmüş oldu. Yani fetihle değil bilimdeki gelişmeyle çağ değişti. Fakat Osmanlı’da bilime doğrudan karşı olan ulemalar ortaya çıkan veba salgının sorumlusu olarak Tophane’deki rasathaneyi göstermiş, rasathanenin toplarla yıkılması sonrasında Osmanlı’da düşüncenin ilerlemesi de durmuştur. İşte endüstri devrimini kaçırmamızın asıl sebebi de düşüncede ilerlemenin durmasıdır.”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Her şeyi sorgulamak zorundayız”

Ulemaların padişahı ikna etmesi sonucu Cağaloğlu Lisesi’nde fen bilimleri ile felsefenin, din bilimleri ile astronomi ve coğrafyanın birlikte okutulduğu medresenin de kapatıldığını hatırlatan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu medrese de hem akli bilimler hem de nakli bilimler okutuluyordu. Daha sonra Sultan Abdulhamid 2 kez darul-fünun açtı. Darul Fünun fen bilimlerinin yeri olarak biliniyor. 200 yıl yaşadıktan sonra onlar da kapatıldı. Bunun sonucunda birisi din ilimlerini körü körüne savunan biri de tamamen onlara karşı olan Osmanlı’da 2 tip insan yetişti. Abdulhamid’in yetiştirdiği çocuklar zamanın ruhunu yakaladıkları için o yapıyı devirdiler. Biz çağı kaçırdığımızda tepetakla geriye gitmeyi göze almak durumundayız. Yeniliği kaçırdığımız an eskiyoruz. Biz üniversite olarak her şeyi sorgulamak zorundayız.” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Bilim gücünü iyi kullanmamız gerekiyor”

Gelenekliliğin güzel fakat gelenekçiliğin sakıncalı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Gelenekçilik insanı geri bırakıyor. Geleneği koruyarak yeni gelenekler oluşturmamız gerekiyor. Teknolojinin bu kadar ön planda olduğu bir çağda eski çağa takılı kalmamız bizi bilimin nesnesi yapar. Başkaları üretir, biz kullanırız. Sadece gelişmiş ülkelerin pazarı oluruz. Bizim muhakkak pazar olan değil pazar oluşturan olmamız gerekiyor. Örneğin en çok fındığı biz üretiyoruz ama fındık politiklarını biz yönetemiyoruz, başkası yönetiyor. Dünyada keresteler Afrika’dan çıkıyor, kereste politikasını Fransa yönetiyor. Emperyalist sistem ilmi kullanarak bir güç oluşturmuş. Bu zamanın en büyük gücü bilim gücüdür. Buna soft power deniyor. Bilimde biz ne kadar iyi şeyler yapar, ileri gidersek o kadar güçlü oluruz.” diye konuştu.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Bilim topluma mal olmalı, kişinin kendi çıkarına hizmet etmemeli” 

Üniversite olarak birinci misyonlarının meslek edindirmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Onun  dışında AR-GE politikaları var. AR-GE çok önemli. BrainPark kuluçka merkezi kurduk. Kuluçka merkezimizdeki şirketler başta beyin uyarım cihazları olmak üzere bazı cihazlar üretmeye başladı. Transgenetik hücreleri incelemek üzere laboratuvar kurduk. Öğrenci projelerini desteklemek için TUBİTAK Başkanı Hasan Mandal üniversitemize geldi ve Teknofest’e davet etti. Bir diğer misyonumuz ise toplumu bilgilendirmektir. Bunu da yapmaya çalışıyoruz. Hocalarımızın yaptıkları işleri muhakkak görünür şekilde yapmaları, bilimsel akışa sunmaları, kitap haline getirmeleri bu açıdan çok kıymetli. Bilim topluma mal olmalı, sadece kişinin kendi çıkarına hizmet etmemeli. Bilimi ürüne dönüştürebilmek de çok önemli. Sanayileşme ve ticarileşme hep bilim sayesinde oluyor.”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “En çok patent alan 3. vakıf üniversitesi olmayı başardık”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, üniversitelerin en önemli önceliklerinin projeyle yatıp projeyle kalkmak olması gerektiğini ifade etti ve sözlerini şöyle tamamladı: “Yapacağımız her işte nasıl projelendireceğimizi konuşmalı, hedefini belirlemeli ve mantıksal çerçevesini belirlemeliyiz. Güçlü ve zayıf yönlerimize bakarak ona göre yol çizmeliyiz. Öğrencilerimizin çalıştıkları yerlerden hep takdir alıyoruz. Bunlar bizi sevindiriyor. Yaptığımız işte bu şekilde geri dönüşler olması bizim en büyük marka gücümüzü oluşturuyor.  Kalite çalışmalarımızın da meyvelerini almaya başladık. G20’ye katılmaya devam ediyoruz. İki hafta sonra Endonezya’da G20’nin kapsamında gerçekleşecek olan N20 toplantısına katılacağız. Orada bir sunumumuz olacak. Patent alma konusunda vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’e girmeyi başardık. Kuluçka merkezimizin gayreti burada ön plana çıkıyor.”

Prof. Dr. İbrahim Öztek, Tıbbın Sultanlarını anlattı

Yeni akademi yılın ilk dersini ise mesleğinde 50 yılı geride bırakan Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, “Dünden Bugüne Dünyada ve Türklerde Tıbbın Sultanları” başlığıyla verdi. Antik Yunan’dan başlayarak Hipokrat’tan Galen’e kadar dünyanın pek çok bilim insanının çalışmalarından örnekler veren Prof. Dr. İbrahim Öztek, başta İbni Sina, Biruni ve Akşemseddin olmak üzere Türk dünyasının ünlü bilim insanlarının modern tıp dünyasına katkılarından örnekler sundu.

Prof. Dr. İbrahim Öztek: “Çocuklar yurt dışındaki eğitimi ülkemize taşısınlar”

Türk medeniyetinin dünya tıbbına pek çok katkıları olduğunu belirten Prof. Dr. İbrahim Öztek, öğrencilere ülkemiz için çalışmalarını ve kendilerini yetiştirmelerini tavsiye etti. Kendi ve kendi gibi birçok bilim insanının Türkiye’de yetiştiğini kaydeden Prof. Dr. İbrahim Öztek, “Ecdadımızın ulaştığı binlerce yılların tıptaki ve diğer bilim dallarındaki genetik birikimlerin yok olmayacağına inanıyorum. O bilgilere bizim her milletin çocuklarından daha çabuk ulaşacağımız kanısındayım. Orta eğitimden itibaren genç beyinlerimizin Avrupa ve Amerika’ya pazarlanmaları engellenmelidir. Bugün NASA’da bile Türk çocukları çalışıyor. Gidilsin, eğitim alsınlar ve aldıkları eğitimi ülkelerine taşısınlar. İlim ülkemizde üretilsin. Çocuklarımıza bu yönde telkinler verilmelidir.”dedi. Prof. Dr. İbrahim Öztek, “Size verilen bilgileri çokça tekrar edin ve çok çalışın. İyi bir hekim be bilim adamı olmak için kendinizi şimdiden buna hazırlayın.” tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Eski çağa takılı kalmak bizi bilimin nesnesi yapar” 4

“İklim elçisi” Melisa Sarıkaya konuşma yaptı

Törende Üsküdar Üniversitesi’nin “İklim Elçisi Öğrencisi” Melisa Sarıkaya da bir konuşma yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda ülkemizdeki 209 üniversitede belirlenen “İklim Elçisi” öğrencilerden biri olan Melisa Sarıkaya, öğrenci arkadaşlarına ve akademisyenlere seslendi. Üsküdar Üniversitesi’nin ‘iklim elçisi öğrencisi’ olarak seçilmenin, kendisi için hem büyük bir onur hem de büyük bir sorumluluk anlamına geldiğini kaydeden Sarıkaya, ‘İklim elçisi’ olarak kıymetli akademisyenlerimiz ve öğrenci arkadaşlarımızla ortak çalışmalar yürütmek, iklim kriziyle mücadelede alınması gereken önlemleri tespit etmek ve bu tedbirlerim hayata geçmesinde çaba göstermek ve katkıda bulunmak benim için çok önemli. Üzerime düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek için gayret göstereceğim.” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Eski çağa takılı kalmak bizi bilimin nesnesi yapar” 5

Törenle cübbelerini giydiler

Yeni Akademik Yıl Açılış Töreni kapsamında Akademik Yükseltme ve Cübbe Giyme merasimi de düzenlendi.

Profesörlük cübbelerini Prof. Dr. Nevzat Tarhan giydirdi

Doçentlikten profesörlüğe yükselen akademisyenlere cübbeleri Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından giydirildi. Prof. Dr. And Algül, Prof. Dr. Bülent Çitgez, Prof. Dr. Melih Balcı, Prof. Dr. Nihal Özaras, Prof. Dr. Onur Gürer, Prof. Dr. Teoman Akçay,  Prof. Dr. Ziya Saltürk’e cübbeleri törenle giydirildi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Eski çağa takılı kalmak bizi bilimin nesnesi yapar” 6

Doçentliğe yükseldiler

Doçentliğe yükselen akademisyenlerin cübbelerini ise Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Koçak giydirdi. Doç. Dr. Alper Evrensel, Doç. Dr. Cem Tutar, Doç. Dr. Özge Uğurlu Akbaş, Doç. Dr. Şaha Burcu Baygül Özpınar, Doç. Dr. Zozan Güleken’e cübbelerini giydiler.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Eski çağa takılı kalmak bizi bilimin nesnesi yapar” 7

Dr. Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlileri de cübbe giydiler

Törende Dr. Öğretim Üyeliğine yükselen akademisyenler de cübbelerini giydiler. Rektör Yardımıcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk ve Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka tarafından Dr. Öğretim Üyesi Ayça Demir Yıldırım, Dr. Öğretim Üyesi  Ceren Acun, Dr. Öğretim Üyesi Dicle Yıldırım, Dr. Öğretim Üyesi Elif Kurtuluş, Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Şen, Dr. Öğretim Üyesi Gamze Kağan, Dr. Öğretim Üyesi Özlem Oğuz, Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Baktır’a cübbeleri giydirildi. Törende son olarak Prof. Dr. Nazife Güngör, Prof. Dr. Osman Çerezci, Prof.Dr. Arif Aktuğ Ertekin, Prof. Dr. Yumuşhan Günay, Doç. Dr. Mesut Karahan, Öğretim Görevlisi Didem Kurap Öcebe, Öğretim Görevlisi Elifnur Taşdemir, Öğretim Görevlisi Mert İlhan ve Öğretim Görevlisi Ayşe Gül Elsharkawy’e cübbelerini giydirdi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Eski çağa takılı kalmak bizi bilimin nesnesi yapar” 8

Meslekte 50 yılını dolduran akademisyenlere plaket takdim edildi

Törende meslekte 50 yılını dolduran akademisyenlere de Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından plaketleri takdim edildi. Prof. Dr. Sevil Atasoy, Prof. Dr. Şaban Selim Şeker, Prof. Dr. Ahmet Konrot, Prof. Dr. Şefik Dursun ve Prof. Dr. İbrahim Öztek’e plaket takdimi yapıldı. Prof. Dr. Sevil Atasoy, törene katılamadı.  Katılımcıların bir arada fotoğraf çektirerek sona eren program, ÜÜTV ve Üsküdar Üniversitesi YouTube hesabından da canlı olarak yayınlandı.

Okunma : 638

ÜHA

 

İlgili

Haberler

Foto Galeri