TARHAN Ailesinin Soy Ağacı

Mesnevi Terapi

Prof. Nevzat Tarhan, Timaş Yayınları’ndan çıkan Mesnevi Terapi ile farklı bir okumaya kapı aralıyor.

SONY DSC"MEVLANA'YI bu çağın gözüyle okuyup özünü koruyarak günümüz insanına sunmalıyız. Mevlana'yı bir ro­man kahramanı gibi değil de daha çok günlük hayatta bize yol gös­terici olarak tanımalıyız" diyen Prof. Nevzat Tarhan, bu amaçla psi­koloji biliminin ölçüleri üzerinden bir Mevlana okuması yapmaya çağırıyor takipçilerini.

Mevlana'yı fiilen ve şeklen bugüne getirmek ve olduğu gibi taklit etmek yerine, zihnen ve hissen o güne gidip bilimin yeni metodolojisini kullanarak Mevlana'yı çağa uygun bi­çimde yeniden yorumlama yöntemini kullanan Prof. Tarhan, "Psikoterapilerin birer zihin eğitimi olduğu yeni bilimsel yaklaşımdır.

Bu yaklaşımın teorik temeli ile Mevlana öğretisinin teorik temelleri örtüşmektedir" şeklinde bir tespitte bulunuyor. "Yeni Zihin Modeli tedavilerinde insan zihni eğitimle denetimimize girer, önceden eğitilmişse kriz durumunda kontrol edilebilir" diyen Prof. Tarhan, Timaş Yayınları'ndan okura ulaşan Mesnevi Terapi'de nasıl bir anla­tım yolu benimsediğini de şöyle anlatıyor:

"Günümüzde psikiyatri pratiğinde kullanılan, insanın ruhsal olarak sağlıklı olmasına engel olan ve hastalığının devamına sebep olan zihin haritalarını, kalıp yargılarım ve yanlış inanışlarını ölçen ölçeklerden faydalandım. Bu ölçeklerde geçen hatalı kalıp düşünceleri hikayeden önce yazdım, sonra Mevlana'nın ilgili hikayesini aktardım. Daha sonra yorum ya­parak konuyu tamamladım.

Mevlana'nın öğretilerinin kazandıracağı donanınım bilgelik ça­ğında insana önemli bir fayda sağlayacağının altım çizen Prof. Tar­han, Mevlana okumalarının insan psikolojisi üzerindeki etkisini ise şöyle ifade ediyor:

"Psikolojide 'dejavu' diye bir kavram vardır. Mevlana okurken bu hissi çok yaşarız. Çünkü o insana ezelden ta­nıdığı şeyleri hatırlatıyor. İnsan, kendisinde saklı duran hazinenin farkında değil. Mevlana'nın bir sözü o hazineyi fark ettirecek du­yarlılığı harekete geçiriyor. O hazineye dair bir 'dejavu' duygusu ve talep meydana geliyor. Mevlana gizli ihtiyaçlarımızı ortaya çıkarı­yor. Tabiri caizse hepimizin yazılımı aynı ve Mevlana bir şey söyle­diğinde hepimiz o yazılıma geri dönüyoruz."

Mevlana'nın bir bakı­ma ruhsal yapımızdaki şifrelere dokunduğunu belirten Prof. Tar­han, bu büyük bilgenin asırlar ötesinden gelen sözleriyle güzele, iyiye duyduğumuz özlemi hissettirdiğini anlatıyor Mesnevi Tera­pi'de. "Eksikliğin fark edilmesi ihtiyacı ortaya çıkarıyor. İşte o ihti­yacı ele alma biçimimize göre sezgisel algı oluşuyor. Bu sezgisel algı­ya vicdani sezgi de denebilir. Mevlana çağın vicdanına hizmet et­miş birisi olduğundan günümüzde de onun vicdani sezgisine ihti­yacımız var" diyen Prof. Tarhan'ın kitabı, Mesnevi'yi çok başka bir gözle okumaya imkan tanıyor.

Hilal Arslan

STAR

Okunma : 6073

 

İlgili

21 Temmuz 2012
"Kişisel Haberler" içerisinde
09 Temmuz 2012
"Kişisel Haberler" içerisinde
07 Temmuz 2012
"Kişisel Haberler" içerisinde

Haberler

Foto Galeri