TARHAN Ailesinin Soy Ağacı

Ego haritasında 3 ben



İnsanın psikolojik bütünlüğü içinde benlik algılamasının iç uyum açısından önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sağlıklı psikoloji için 3 tür benin dengede olması gerektiğini vurguluyor…

j_optReailist, aktivist ve idealist… Bu üç kavram psikolojik bütünlük içinde bireyin yaşamında yer bulan benlik türleri. Yani kişinin ego haritasında realist, aktivist ve idealist benlikler bulunuyor.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan Timaş Yayınlarından çıkan “Güzel İnsan Modeli” isimli kitabının “Özeleştiri” bölümünde konuyu ayrıntısıyla ele alıyor.

Psikolojik bütünlüğün içinde benlik algılamasının iç uyum açısından önem taşıdığına dikkat çeken Rektör Tarhan, kişide idealimizdeki ben, bulunduğumuz ben ve algıladığımız ben olmak üzere üç türlü “ben” in var olduğunu kaydediyor. Bu üç “ben”in dengesi için ise Tarhan realist, aktivist ve idealist bakış açılarının önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Rektör Tarhan ego haritası içindeki benlik kavramlarını da tanımlıyor.

”Gerçek ben”, kişinin olumsuz yönleriyle birlikte mevcut durumudur. ”Aktivist ben” ise gerçekle ideal arasında yaşamaya çalıştığı bendir. Ego haritasında gerçek-hayal sınırlarını doğru çizebilmek, insanın her zaman başarabileceği bir şey değildir. İnsanın aynaya, yani mukayeseye ihtiyacı vardır. Kişi özeleştiri yapabilirse, deneme-yanılmaya ihtiyaç duymadan sonuca ulaşabilir.” Diyor Tarhan.

Psikolojik sağlığın ilk basamağının kişinin kendisini bilip tanıması olduğunu da kaydeden Tarhan, insanın bilmesi gereken ilk şeyin kedini analiz etmek olduğunu ifade ediyor. Tarhan, aksi halde kişinin kendine karşı bir tür körleşme yaşayacağını ve hep hatalı kararlar vereceğini söylüyor.

Şaban Özdemir (NPGRUP)

Okunma : 6606

 

İlgili

17 Eylül 2011
"Kişisel Haberler" içerisinde

Haberler

Foto Galeri