TARHAN Ailesinin Soy Ağacı

Çalışanlara güven aşısı şart! Tarhan Ekonomist Dergisine değerlendirdi...

Çalışanlara güven aşısı şart! Tarhan Ekonomist Dergisine değerlendirdi...Yaşanan darbe girişimi halkı olumsuz bir ruh haline soktu. Özellikle çalışanların verimliliğinde düşüş gözleniyor. Bunu atlatmakta en büyük görev tepe yöneticilere düşüyor. Uzmanlar, “Yöneticiler çalışanlarına aidiyet duygusu aşılamak ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak. Bir süre evden çalışma mikanı sunulabilir. Stres ve kaygı koçluğu ile psikolojik destek verilebilir” diyor.

Ülke olarak çok zor bir dönemden ge­çiyoruz. Şiddetin yakınımıza gelmesi ve yaşam alanlarımızın içine girmiş ol­ması insanların korkmasına ve kaygı­lanmasına neden oluyor. Geleceği ön görememek, gelecek kaygısını en yüksek noktalara taşımış durumda. Bu kaygıyı derinden içselleştirmiş ki­şiler depresyon ve panik atak nöbet­leri yaşıyor. Kaygı bozukluğu da epey yaygın. Birçok insan açıkça ‘korkuyo­rum’ diyor.

Uzmanlar, korkunun in­sanların beynini dondurduğunu ve psikolojik telaşı, kaygıyı artırdığını söylüyor. Deyim yerindeyse, donma haliyle verimsiz bir telaş hali arasında salınımdayız diyebiliriz. İnsanlar, do­ğal olarak kendilerinin, çocuklarının ve yakınlarının can güvenliğinden ve geleceğinden endişe ediyor. Bu kay­gıyla sabahlara kadar uyuyamayanlar da var, işine gücüne dört elle satılan­lar da...

İnsanlar bir an önce işlerine güç­lerine dönmeyi ve hayatın normalleş­mesini istiyor. Bunun doğru bir adım olduğu görüşünde olan uzmanlar, “Bu sağlıklı bir şey. Çünkü işin devam etmesi ve gün içinde de olsa bir ama­cı olması, insanın dayanıklılığını artı­rır. Herkes bir an önce eski akışın ge­ri gelmesini istiyor. Türkiye her za­man dinamik bir ülke oldu. Bugünler atlatıldığında da iş hayatı kendisini hızla toparlayacak” değerlendirme­sinde bulunuyor.

Güven Aşısı Şart

İşte bu ortamda kurumlarda en büyük görev tepe yöneticilerine dü­şüyor. Uzmanlar, tepe yöneticilerin çalışanlarına aidiyet duygusu aşılama­sı ve kendilerini güvende hissetmele­rini sağlaması gerektiğini söylüyor.

Üsküdar Üniversi­tesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, çalı­şanların olağanüstü durumu üst ve alt yö­netimle şeffaf bir şe­kilde konuşabilmesi gerektiğini dile getiriyor. Tarhan’a gö­re, yönetim, “Konu budur, duruşu­muz ve fikrimiz şu şekildedir” deyip açık ve şeffaf iletişimi tercih etmeli. Krizin ancak bu şekilde hızlı bir şekil­de aşılabileceğini söyleyen Tarhan, “Şirket yönetimi çalışanına güven duygusu vermeli. Yönetim güven oluşturursa iş verimi ve çalışan moti­vasyonu da olumlu etkilenir” diyor.

Özlem Bay Yılmaz/31.07.2016

EKONOMİST

Okunma : 7266

 

Haberler

Foto Galeri